Tag Archives: przewłaszczenie na zabezpieczenie

Zabezpieczenie wierzytelności w bankach

Przewłaszczenie jak na razie nie zostało jakoś dokładniej opisane w polskim prawie, choć istnieje tutaj pewien wyjątek, który potwierdza tę regułę. Wiąże się on wyłącznie z prawem bankowym, dlatego to banki mogą pełnoprawnie wykorzystywać nieco inne przewłaszczenie na zabezpieczenie. Na czym ono u nich polega?
Czym takie przewłaszczenie jest dla banków?
Prawo bankowe pozwala na przewłaszczenie wszelkich wierzytelności bankowych. Jeżeli więc bank chce się jakoś zabezpieczyć i chciałby ochronić swoje wierzytelności, może i powinien skorzystać z tego rozwiązania. Niekoniecznie zabezpieczanymi przez niego wierzytelnościami