Zabezpieczenie wierzytelności w bankach

Przewłaszczenie jak na razie nie zostało jakoś dokładniej opisane w polskim prawie, choć istnieje tutaj pewien wyjątek, który potwierdza tę regułę. Wiąże się on wyłącznie z prawem bankowym, dlatego to banki mogą pełnoprawnie wykorzystywać nieco inne przewłaszczenie na zabezpieczenie. Na czym ono u nich polega?
Czym takie przewłaszczenie jest dla banków?
Prawo bankowe pozwala na przewłaszczenie wszelkich wierzytelności bankowych. Jeżeli więc bank chce się jakoś zabezpieczyć i chciałby ochronić swoje wierzytelności, może i powinien skorzystać z tego rozwiązania. Niekoniecznie zabezpieczanymi przez niego wierzytelnościami muszą być te związane z czynnościami bankowymi. Istnieje także możliwość ochronienia wierzytelności, które nie wynikają w ogóle z takich czynności, a o których też pisze prawo bankowe. Przeważnie do grupy tych wierzytelności należą po prostu pieniądze samej placówki. Czasami w świecie bankowym przewłaszczenie na zabezpieczenie bywa po prostu należnością wobec samego poręczyciela. Każdorazowo obejmuje ono natomiast pewien, konkretny zbiór rzeczy (stały lub zmienny), jaki jest zabezpieczony w określonym czasie. To, czy przedmioty w czasie trwania umowy będzie można jakkolwiek zmieniać i w nie ingerować zależy tylko i wyłącznie od preferencji obydwu stron. Powinny one określić te zasady w swojej umowie, jasno pisząc, co wolno samemu wierzycielowi, a co dłużnikowi bądź osobie trzeciej. Czasem pozwala się bowiem np. na zastąpienie pewnych elementów wchodzących w skład całego zbioru częściami zupełnie innymi, nowymi. Banki są oczywiście na tyle poważnymi, profesjonalnymi i zaawansowanymi instytucjami, że same potrafią dopilnować tego wszystkiego i gdy postanawiają skorzystać z przewłaszczenia, samodzielnie kreują całą, związaną z nim umowę. Później naturalnie wywiązują się z jej warunków, bo tylko wtedy przewłaszczenie na zabezpieczenie może być respektowane i uznawane za ważne. Nawet osoba fizyczna, która chciałaby je zastosować, powinna zadbać o te wszelkie sprawy formalne.